Aktuality

Orientační roční plán pro školní rok 2017/2018

Měsíční plán na květen, červen

Fotogalerie - Pálení čarodějnic

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (týká se ZŠ)

 Ve středu 23. května pojedeme v rámci ŠD na dopravní hřiště ve Svitavách. Podrobnosti o akci zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASIČI (týká se ZŠ a MŠ)

 Ve čtvrtek 24. května navštívíme s dětmi hasičskou záchrannou stanici. Sraz v MŠ nejpozději v 7. 10 hodin nebo u autobusové zastávky v 7. 30 hodin (odjíždíme linkovým autobusem, vracíme se objednaným autobusem). S sebou: batůžek s pitím a pláštěnkou, sportovní oblečení a obuv. Do středy 23. 5. vybíráme 30 Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Ředitel Základní školy a Mateřské školy Javorník, okres Svitavy jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:


následující žáci se v Základní škole a Mateřské škole Javorník, okres Svitavy
PŘIJÍMAJÍ k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2018


Registrační číslo

 

01

přijat/a k základnímu vzdělávání

02

přijat/a k základnímu vzdělávání

03

přijat/a k základnímu vzdělávání

04

přijat/a k základnímu vzdělávání

05

přijat/a k základnímu vzdělávání

06

přijat/a k základnímu vzdělávání

08

přijat/a k základnímu vzdělávání

09

přijat/a k základnímu vzdělávání

10

přijat/a k základnímu vzdělávání

12

přijat/a k základnímu vzdělávání

13

přijat/a k základnímu vzdělávání

14

přijat/a k základnímu vzdělávání

V Javorníku dne 27. 4. 2018
Mgr. Jiří Konopáč, DiS.
ředitel školy v. z.