Jídelna

Jídelní lístek

Vnitřní řád školní jídelny

Jídelna má moderně vybavenou kuchyni a kapacitu 60 strávníků. Stravování využívají děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ, cizí strávníci a zaměstnanci firmy Chladil - realizace interiérů.

PLATBY ZA STRAVNÉ

Na základě vyhlášky 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. upravujeme ceny stravného takto:

Ceny za stravné platné od 1. 9. 2017:


Strávníci do 6 let:


CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Přesnídávka 7,- Kč
 • Oběd 21,- Kč
 • Svačina 7,- Kč
 • Cena celkem 35,- Kč
 • Nápoje /pitný režim/ jsou součástí stravování.
 • POLODENNÍ STRAVOVÁNÍ – 4 HODINY DENNĚ

 • Přesnídávka 7,- Kč
 • Oběd 21,-Kč
 • Cena celkem 28,- Kč
 • Nápoje /pitný režim/ jsou součástí stravování.
 • Strávníci 7-10 let:

 • Přesnídávka 7,- Kč
 • Oběd 23,- Kč
 • Svačina 7,- Kč
 • Cena celkem 37,- Kč
 • Nápoje /pitný režim/ jsou součástí stravování.
 • Strávníci 11-14 let:

 • Oběd 25,- Kč
 • Cizí strávníci:

 • Oběd 58,- Kč
 • Stravné a školné na následující kalendářní měsíc se hradí v hotovosti vždy každé poslední pondělí v měsíci od 15:30 do 16:30. Pokud je v tento den státní svátek, tak se obědy hradí předcházející pondělí od 15:30 do 16:30. Stravné a školné na následující měsíc lze také platit bezhotovostně převodem z účtu nebo prostřednictvím inkasa do 20. dne v měsíci - na Vašem účtu je třeba zadat souhlas s inkasní platbou ve prospěch účtu číslo 1284806309/0800. Platba se provede automaticky a bude odpovídat počtu obědů v měsíci (+školné). Obědy je nutno odhlásit nejpozději jeden den předem do 12 hod.