O nás

MŠPředstavujeme Vám nově zrekonstruovanou Mateřskou školu v Javorníku, která je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy.

Mateřská škola se nachází v klidné části obce v objektu Společenského a vzdělávacího centra. Rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou v roce 2008/2009 vznikla prostorná a moderně vybavená školka.

Interiér školky odpovídá moderním trendům - děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, velkou hernu, světlou ložnici a sociální zařízení. Součástí mateřské školy je vlastní školní jídelna a kuchyně, která je rovněž vybavena nejmodernějším zařízením v souladu s požadavky EU.

Změnu zaznamenala především školní zahrada s nově zrekonstruovanými herními a relaxačními plochami a množstvím herních prvků umožňující sportovní vyžití dětí.

Mateřská škola Javorník je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Ve školním roce 2017/2018 je v tomto zařízení zapsáno 24 dětí.

Mateřská škola nabízí pro děti příjemné podnětné a estetické prostředí a hojnost zájmového vyžití. Koncepce MŠ je orientovaná na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické a fyzické s respektováním individuálních zvláštností a maximální podporou kamarádských vtahů.

Ústřední činností zůstává samozřejmě hra, která provází dítě po celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Náplní her jsou cvičení, zpěv, tanečky, pohybové hry, říkanky, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četba, vyprávění dramatizace, poslech, samostatný mluvní projev dětí a mnoho dalších činností.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu: „Rok v naší školičce“, který je zpracován podle moderní koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a který vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.

MŠ

V rámci výchovně vzdělávacího programu nabízíme dětem široké spektrum různorodých aktivit např.: návštěvy divadelních představení a hudebních pořadů, předplavecký výcvik, tvořivé dílny pro děti a rodiče, cvičení v tělocvičně ZŠ, besedy, výlety, exkurze, karneval, nocování starších dětí v MŠ a další.

MŠ se snaží maximálně spolupracovat s rodiči, aby pobyt jejich dětí byl co nejpříjemnější, přínosný a pozitivně vnímán ze strany rodiče i dítěte.

Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Javorník, okres Svitavy je Mgr. Jiří Konopáč, DiS., vedoucí učitelkou je Zdenka Rejmanová a druhou paní učitelkou je Lucie Popová, DiS.

Školní vzdělávací program MŠ Javorník