Výchovné poradenství

   Výchovný poradce poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů. Výchovný poradce zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, případně jiným školským poradenským zařízením (SPC - speciálně pedagogické centrum, SVP - středisko výchovné péče, psychologická pomoc aj.). Navrhuje žáky k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, SPC nebo SVP a dbá o realizaci jejich doporučení. Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky na tel. 725 915 056 nebo e-mailem na skola.javornik@seznam.cz. Žáci mohou výchovného poradce kontaktovat kdykoli v průběhu vyučování. Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče poskytuje na naší škole výchovný poradce Mgr. Jiří Konopáč, DiS.