Školní družina

Sbíráme a poznáváme houby

Školní družina v Javorníku je nedílnou součástí vzdělávacího procesu v základní škole Javorník. Hlavní motto této družiny, „S úsměvem a pohybem“, vyplývá především z jejího zaměření. Naším cílem je to, aby děti měly po vyučování dostatek prostoru k vybití energie nashromážděné během vyučování a k pohybovým aktivitám, které po dopoledním vyučování potřebují. Nedílnou součástí družiny jsou také rukodělné, výtvarné, dramaticko-výchovné a volnočasové aktivity.

Provozní doba družiny je od 12:20 hodin do 15:20 hodin. Měsíční poplatek činí 50 Kč.

Družina je umístěna v největší a nejsvětlejší třídě školy, děti zde mají dostatek prostoru pro své zájmy. Mohou využívat moderní televizi s DVD přehrávačem, interaktivní tabuli, CD přehrávač, notebooky, spoustu didaktických her a stavebnic. Často také využívají počítačovou učebnu s připojením na internet, která je umístěna ve druhé třídě. K dispozici je také velká školní zahrada, arboretum a dobře vybavená tělocvična.

  Z NAŠICH ČINNOSTÍ VYBÍRÁME:

 • návštěvy dopravního hřiště
 • Halloweenské čarování a naši dýňoví panáčci ze školní zahrady
 • Korálkové odpoledne s rodiči
 • pravidelná cvičení v tělocvičně školy a na školní zahradě
 • sportování na stadionu ve Svitavách
 • návštěvy výstav a divadelních představení
 • bruslení na „Kulkáči“ a sáňkovačka v okolí školy
 • nácvik vystoupení a dramatizace pohádek na vánoční besídku a ke Dni matek
 • drakiády
 • Karnevalové juchání
 • vycházky po okolí obce
 • sportovní odpoledne v areálu Březina
 • poznáváme a sbíráme houby

  MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE MINULÝCH LET PATŘÍ:

 • „Karnevalové juchání“
 • dramatizace pohádky „Tři čuníci“
 • soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • počítačová odpoledne
 • podzimní „listohraní“
 • stavba iglú a funkční ledové skluzavky na školní zahradě
MŠ