Projekty

 

Podpora MŠ, ZŠ Javorník

Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00002563
Výše podpory: 466 791 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2016
Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 08. 2018
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:
personální podpora pro dvouleté děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů a volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí.


Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a rozvoj logického a strategického myšlení žáků.


Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.


Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem této aktivity je rozvoj logického a strategického myšlení žáků.


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost.


Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

Podpora logopedické prevence

Vyhodnocení projektu Podpora logopedické prevence v roce 2015 zde.

 

ARBORETUM JAVORNÍČEK

Projekt, který jsme předkládali do 9. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, byl schválen ke grantové podpoře. Základní škola tak získala 70 000 Kč na úpravu školní zahrady a tvorbu arboreta s mnoha druhy rostlin, keřů a stromů. Práce na arboretu byly zahájeny v dubnu 2013 a v červnu už bylo arboretum plné nových rostlin, keřů a stromů. V areálu arboreta bylo také vytvořeno ohniště se srubovými lavicemi a z peněz jsme také pořídili nové nářadí jako rýče, lopaty, hrábě, motyky a kolečko, abychom mohli v pracovních činnostech arboretum upravovat. Arboretum bylo financováno z dotace, kterou škola získala z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, 9. výzva. Arboretum tvoří praktickou součástí výuky. Doplní tak už stávající zahradní učebnu, kterou na školní zahradě máme od školního roku 2011/2012.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí."

EU - PENÍZE ŠKOLÁM

 

V rámci programu „EU - Peníze školám" základní škola získala 333 774 Kč. V měsíci listopadu 2012 bylo do školy dodáno nové ICT vybavení. Do tříd byly nainstalovány a dodány: interaktivní tabule s projektorem, 4 počítačové sestavy, 8 notebooků, multifunkční laserová tiskárna, laminátor. Pedagogové MŠ a ZŠ byli proškoleni v užívání interaktivní tabule, kterou budou využívat jak žáci ZŠ, tak děti MŠ.

Případným zájemcům o digitální učební materiály (DUM) nabízíme jejich sdílení. Další informace Vám poskytne ředitelka školy Mgr. Pavla Štěrbová.

RECYKLOHRANÍ

Hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Naše škola sbírá použité elektrozařízení, baterie a nově i cartridge a tonery. Žáci se aktivně zapojují do zajímavých úkolů, které přispívají k ochraně životního prostředí.

Co máme za sebou ve školním roce 2014/2015

Základní škola uspěla v podzimní soutěži ve sběru baterií, kterou pořádalo Recyklohraní. Z celkového počtu 831 zúčastněných škol se ZŠ Javorník umístila na 17. místě. Naše škola odevzdala k recyklaci celkem 27 kg baterií. Za odevzdané baterie škola získala zvýšený počet bodů, za které do školy pořídíme nové pomůcky. K recyklaci se díky pilným sběračům v této soutěži dostalo celkem 46643 kg použitých baterií.

Co máme za sebou ve školním roce 2013/2014?

7.4.2014 Český rozhlas - Děti ze Svitavska vyhrály celostátní soutěž ve sběru použitých mobilů

8.4.2014 Svitavský deník - Vesnické malotřídce se podařilo zvítězit

Co máme za sebou ve školním roce 2011/2012?

ÚSPĚCH - Naše ZŠ skončila 1. ze 420 škol v České republice v soutěži Věnuj mobil. Termín předávání dárkových šeků na tiskové konferenci za vítězství v II. ročníku projektu Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu byl stanoven na úterý 15.5. 2012, od 10:00 hodin, v Praze. Pro děti bylo zajištěno občerstvení. U této příležitosti jsme si v odpoledních hodinách prohlédli Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most a Pražský hrad a Petřínskou rozhlednu.

Vítězná třída vyhrála zážitkový víkendový pobyt v České republice dle výběru výherce. Naši žáci si vybrali trasu Moravský kras, Vyškov, Brno a měli mnoho nezapomenutelných zážitků. Více ve fotogalerii.

 

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v roce 2011 vytřídili 7 televizí, 3 monitory a 219 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 6,82 MWh elektřiny, 406,65 litrů ropy, 28,12 m3 vody a 0,20 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,38 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 5,69 tun“. VÍCE ZDE.

NAŠE ZŠ 19. Z 881 ŠKOL Z CELÉ ČR A 1. V PARDUBICKÉM KRAJI! VÍCE ZDE. CERTIFIKÁT ZDE. (březen 2012)

Ing. Čermák z Odboru životního prostředí ve Svitavách a zástupci Recyklohraní přijeli do naší školy, aby nám předali certifikát s 10 000 body, za které jsme si vybrali odměny (žíněnky, basketbalové a volejbalové míče, digitální fotoaparát, mapu Obří svět, ale i drobnosti jako voskovky a křídy). Předávání šeku na 10 000 bodů za 1. místo v Pardubickém kraji.

  Co máme za sebou ve školním roce 2010/2011?

  Naše ZŠ se umístila na krásném 9. místě v soutěži "Věnuj mobil" v konkurenci dalších 421 škol z celé České republiky. V této soutěži jsme sbírali mobilní telefony a učili jsme se o jejich dalším využití. Využili jsme našich počítačových znalostí a v počítačovém kroužku jsme si napsali prosbu o pomoc při sbírání na sociální síť Facebook a v družince jsme vytvářeli speciální nádobu na mobilní telefony, kterou jsme umístili do budovy OÚ. Děkujeme všem, kteří darovali funkční či poškozený mobilní telefon a přispěli k tomuto krásnému výsledku. Na naši snahu se můžete podívat do fotogalerie a na konečné výsledky škol z celé ČR zde.

  V závěru školního roku jsme si vybrali odměny za body z úkolů, které jsme plnili v rámci programu Recyklohraní. Do školní výbavy přibyl digitální radiomagnetofon, který nahradil ten dosluhující. Děti měly radost i z pěti vědeckých kalkulaček, ze společenské hry Slova a dětského výtvarného kufříku.

 • Vytvořili jsme plakát a návrh na obálku časopisu s tématem zpětného odběru.
 • Ve škole jsme provedli pokus, při kterém jsme vypočítali rozdíl mezi množstvím sešlápnutých a nesešlápnutých PET lahví, které se vešly do koše.
 • Týden recyklování, kdy občané Javorníka donesli do školy 105 kg elektrozařízení a pomohli nám získat dalších 315 bodů. Za to jim moc DĚKUJEME!!!
 • Podařilo se nám nasbírat 19 kg baterií a získat za ně 76 bodů.
 • V říjnu jsme napsali povídku „Příběhy našich dědečků a babiček“ a získali jsme za ni další body.

   

  Co máme za sebou ve školním roce 2009/2010?

 • několik úkolů: detektivně zeměpisný úkol Mapa tvorbu vánočního přání pro Recyklohraní kreslení našeho ideálního elektrospotřebiče úkol Cesta odpadů
 • vybrali jsme a nasbírali: 85 kg elektrozařízení!!!

„Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků.

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.“

Zdroj: www.recyklohrani.cz

Portál pro školy

Zajistili jsme pro Vaše děti přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrželi žáci ve škole. Přejeme dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Čtení pomáhá

Naše škola se zapojila do charitativního projektu "Čtení pomáhá" (www.ctenipomaha.cz). Každý žák, který se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih a po úspěšném vyplnění testu kredit 50 Kč, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Několik organizací již obdrželo příspěvky z řad našich žáků.

Ovoce do škol

Od školního roku 2011/2012 žáci dostávájí nejméně 2 x měsíčně zdarma ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy.